Bureau
 
Algemeen
Vanzelfsprekende ruimtelijkheid creëren, is ons streven bij het ontwerpen van gebouwen en stedelijke ruimtes.

Heldere en doeltreffende oplossingen zoeken, staat in ons werk centraal bij de vaak complexe en daarmee uitdagende opgaven.

Identiteit, betekenis én inhoud geven aan gebouwen maakt voor ons architectuur tot meer dan het ontwerpen van gevels alleen.

CASA architecten in 1981 als Coöperatief Architectenbureau voor de Stadsvernieuwing in Amsterdam opgericht, koppelt een ruime ervaring en een grote mate van vakmanschap aan een jeugdig enthousiasme. Goed luisteren naar de wensen van opdrachtgevers en gebruikers is in onze werkwijze van groot belang.

CASA architecten speelt een vooraanstaande rol bij het ontwikkelen van woonwerkgebouwen, broedplaatsen en wooncomplexen voor een breed scala aan diverse opdrachtgevers. Elke opdracht groot of klein is voor ons een uitdaging.

Naast nieuwbouw en stedenbouw vormt hergebruik van bestaande gebouwen een belangrijk deel van ons werk. Transformatie, renovatie en restauratie zijn in onze ogen een speurtocht naar de geheimen en de spelregels die het gebouw zelf stelt. Opgaven in bestaande situaties vragen van de architect om €œthe best of both worlds€ te vinden: het blootleggen en benutten van de intrinsieke kwaliteiten van het bestaande, en er eigentijdse kwaliteiten aan toevoegen.KvK Amsterdam 33 171 851       Lid Bond van Nederlandse Architecten BNA

Disclaimer

Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en werkzaamheden zijn van toepassing: de Standaardvoorwaarden 1997 Rechtsverhouding opdrachtgever €“ architect (SR 1997) en/of de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur De nieuwe regeling 2011 (DNR 2011) tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en werkzaamheden voor particuliere opdrachtgevers is van toepassing: De Consumentenregeling 2006 Rechtsverhouding consument €“ architect (CR 2006) tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Ondanks de zorg die aan deze website is besteed, is het mogelijk dat informatie op deze website onjuist of onvolledig is. CASA architecten aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Bij publicatie van op de website gebruikte informatie is bron- en naamsvermelding noodzakelijk. Het auteursrecht op deze informatie blijft van CASA architecten.