Perida
Restauratie en verbouw voormalige meubelfabriek "Perida" tot 8 HAT eenheden aan het Nassauplein